Thm cng c y nhanh tiu doa nghipc

thời gian:2021-10-01 14:41Tác giả: Trang web này

Th trng vn B Ti chnh mun nh tay nh gi xp loi doanh nghip Mt s tiu ch nh gi, xp loi doanh nghip nh nc, doanh nghip c vn nh nc v ngi qun l c sa i theo hng nng tay hn. Ring i vi cc hnh vi vi phm th tc thu s khng c xem xt nh gi xp loi doanh nghip... Doanh nghip nh nc, doanh nghip c vn nh nc vi phm th tc thu khng c nh gi xp loi. Bộ Ti chnh vừa ban hnh Thng tư số 77/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thng tư số 200/2015/TT-BTC ngy 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về gim st đầu tư vốn nh nước vo doanh nghiệp; gim st ti chnh, đnh gi hiệu quả hoạt động v cng khai thng tin ti chnh của doanh nghiệp nh nước v doanh nghiệp c vốn nh nước. Thng tư số 77/2021/TT-BTC c hiệu lực thi hnh kể từ 3/11/2021 v p dụng từ năm ti chnh 2021. So với Thng tư 200 trước đy, Thng tư số 77 c những quy định chấm nhẹ tay hơn đối với xếp hạng cả 3 loại doanh nghiệp A, B, C. Ring đối với cc hnh vi vi phạm thủ tục thuế sẽ khng được xem xt để đnh gi xếp loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp xếp loại Akhi đp ứng 2 điều kiện. Một l, trong năm đnh gi, xếp loại khng bị cơ quan c thẩm quyền xử phạt hnh chnh trong lĩnh vực thuế đối với nhm hnh vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hon, khng thu v nhm hnh vi trốn thuế. Hai l, khng bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan ti chnh nhắc nhở bằng văn bản 1 lần về việc nộp bo co để thực hiện gim st ti chnh, bo co xếp loại doanh nghiệp, bo co ti chnh khng đng quy định, khng đng thời hạn. So với quy định trước đy tại Thng tư 200, chỉ doanh nghiệp khng vi phạm quy định lần no mới được xếp loại A. Doanh nghiệp xếp loại Bnếu trong năm đnh gi xếp loại bị cơ quan thẩm quyền xử phạt hnh chnh trong lĩnh vực thuế do c 1 hnh vi vi phạm thuộc nhm hnh vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hon, khng thu. Hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan ti chnh nhắc nhở bằng văn bản 2 lần về việc nộp bo co để thực hiện gim st ti chnh, bo co xếp loại doanh nghiệp, bo co ti chnh khng đng quy định, khng đng thời hạn. Doanh nghiệp bị đnh gi xếp loại Cnếu vi phạm trong năm bị cơ quan c thẩm quyền xử phạt vi phạm hnh chnh trong lĩnh vực thuế do c từ 2 hnh vi vi phạm khc nhau trở ln thuộc nhm hnh vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hon, khng thu; doanh nghiệp c hnh vi trốn thuế theo quy định của Chnh phủ về xử phạt vi phạm hnh chnh thuế, ha đơn. Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan ti chnh nhắc nhở bằng văn bản từ 3 lần trở ln về việc nộp bo co để thực hiện gim st ti chnh bo co xếp loại doanh nghiệp, bo co ti chnh khng đng quy định, khng đng thời hạn. Hoặc người quản l doanh nghiệp vi phạm php luật trong qu trnh thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp được đnh gi xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực tại Điểm a Điều 12 của thng tư theo cng bố, kết luận của cơ quan chức năng. Việc đnh gi xếp loại doanh nghiệp chỉ tnh 1 lần đối với cng một vụ việc sai phạm của người quản l doanh nghiệp. Ngoi ra, Thng tư số 77/2021/TT-BTC cũng sửa đổi quy định về phn loại doanh nghiệp để thực hiện đnh gi xếp loại doanh nghiệp. Cụ thể, cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vo danh mục sản phẩm, dịch vụ cng sử dụng ngn sch nh nước từ nguồn kinh ph chi thường xuyn theo quy định của Chnh phủ về giao nhiệm vụ, đặt hng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ cng sử dụng ngn sch nh nước từ nguồn kinh ph chi thường xuyn để phn loại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp an ninh quốc phng, cơ quan đại diện chủ sở hữu như Bộ Quốc phng, Bộ Cng an, quyết định phn loại cụ thể đối với từng doanh nghiệp. Việc phn loại để thực hiện đnh gi xếp loại doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu nu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hng năm cho từng doanh nghiệp... Theo kết quả gim st ti chnh, đnh gi hiệu quả hoạt động v xếp loại doanh nghiệp năm 2019, số doanh nghiệp được xếp hạng A chiếm đa số. Cụ thể, với cc doanh nghiệp nh nước thuộc cc bộ, cơ quan ngang bộ, c 127/138 doanh nghiệp nh nước được cc cơ quan đại diện chủ sở hữu xếp loại doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 92,03%. Trong số ny c 102 doanh nghiệp xếp loại A, chiếm 80,32% tổng số doanh nghiệp được xếp loại; 11 doanh nghiệp xếp loại B, chiếm 8,66%; 14 doanh nghiệp xếp loại C, chiếm 11,02%. Với khối doanh nghiệp nh nước thuộc cc ủy ban nhn dn cấp tỉnh, c 286/342 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu thẩm định xếp loại. Trong đ, 169 doanh nghiệp xếp loại A, 75 doanh nghiệp xếp loại B v 42 doanh nghiệp xếp loại C. Xp hng ngn hng cn loi tr kh khn do dch bnh Covid - 19 Nm 2025, hon thnh sp xp doanh nghip nh nc, x l dt im d n thua l Bao gi doanh nghip nh nc c thc quyn? Chng khon cui nm: Thoi vn doanh nghip nh nc l c hi u t hp dn? Kim ton Nh nc ch ra nhng l hng trong qun l doanh nghip Nh nc Hai im mi trong qun l doanh nghip nh nc C cu li doanh nghip nh nc: Chuyn lng thnh cht Thm cng c y nhanh ti c cu doanh nghip nh nc Ko di thi gian th im tin lng ti doanh nghip nh nc Sp xp doanh nghip nh nc: Lao ng di d c h tr bnh qun hn 80 triu ng Thoi vn doanh nghip nh nc vn gim chn ti ch PVN c Fitch Ratings xp hng tn dng c lp mc BB Vng th gii tt gi sau cuc hp ca Fed, trong nc tng Thm 7 ngn hng tham gia chuyn tin nhanh Napas247 bng m VietQR Gi vng gim mnh do ni lo Fed tng li sut t 2022 ADB: Vit Nam cn y mnh bo lnh tn dng gip doanh nghip tip cn ngun vn mi B Ti chnh xut gim ph lin quan n mi trng Gi vng gim mnh do ni lo Fed tng li sut t 2022 Thm 7 ngn hng tham gia chuyn tin nhanh Napas247 bng m VietQR ADB: Vit Nam cn y mnh bo lnh tn dng gip doanh nghip tip cn ngun vn mi B Ti chnh xut gim ph lin quan n mi trng Quc hi quyt nh b sung gn 15 nghn t ng phng chng dch Covid - 19 Vng th gii tt gi sau cuc hp ca Fed, trong nc tng Bản quyền thuộc về VnEconomy, Tạp ch điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Mọi tin bi đăng lại từ website ny phải c sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy. Cc trang ngoi sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. VnEconomy không chịu trch nhiệm nội dung cc trang ngoi. Trụ sở: Số 96-98 Hong Quốc Việt, Cầu Giấy, H Nội